Årsstämma 2022

Publicerad söndag 10 apr 2022, 12:26

Det har äntligen blivit dags för att gå igenom föregående års händelser (2021) men även blicka framåt för att besluta om innevarande år (2022). Kom och gör din röst hörd på samfällighetens årsstämma!

DATUM: Söndag 24 april kl 15.00 i Rödan


Viktigt att tänka på:

  • Underlagen finns digitalt på hemsidan under Dokument - Årsmöte 2022, du behöver vara inloggad för att komma åt dem. Vill du ha dem fysiskt, kontakta ordförande Emma Landin under Kontakta oss så skriver styrelsen gärna ut ett exemplar till dig.
  • För att ett hushåll ska kunna rösta ska samfällighetsavgiften vara erlagd (inga utestående skulder till samfällighetsföreningen) samt om det finns mer än en ägare till fastigheten behöver samtliga vara närvarande alternativt lämnat fullmakt.
  • Delägarförteckningen kommer finns hos ordförande för visning fram till årsstämman sedan även tillgänglig under årrstämman.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.