Byns gårds samfällighetsförening
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Hamnen
 »   Ordningsföreskrifter
 »   Röda huset
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Besöksfrekvens

    --- Medlem ---
 »   Medlemmar
 »   Pågående ärenden
 »   Ekonomi
 »   Protokoll
 »   Bastukalender

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Verksamhet


Byns gårds samfällighetsförening

Byns gård består av 48 radhus som tillsammans bildar Byns gårds samfällighetsförening. Området byggdes 1973-1974 av Folkhem. De första inflyttningarna skedde på våren 1974. 

Till föreningen väljs en styrelse på föreningsstämman som hålls i april varje år. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Styrelsen består av minst fem ledamöter som väljs för två år. Styrelseposterna bör cirkulera bland medlemmarna i föreningen. Dessutom väljs en revisor, en revisorssuppleant, två personer till hamnsektionen, varav en ingår i styrelsen, samt två "hustomtar" och två "utetomtar"

I varje huslänga finns en kontaktperson.

Röda huset 

Det nuvarande röda huset byggdes 1985 som ersättning för den gamla huvudbyggnaden som brann ner till grunden i februari 1984. Den byggnaden var för övrigt den sista resten av gamla byns gård, som är en av de äldsta boplatserna på Djurö. Vid den skyddade hamnen i Byviken, tidigare kallad Djuröviken, har fiskare och bönder bott sedan drygt 500 år. Gården brändes av ryssarna 1719. Vid nuvarande Magasinsvägen har i modern tid bl.a. funnits en såg och ett hönseri. 

Husets övre plan kan bokas och användas för olika aktiviteter. Bokning sker via en av hustomtarna. I huset finns glas och porslin för ca 50 personer, bord och stolar, stereoanläggning och en taffel. Den som nyttjar huset är ansvarig om något går sönder. Man städar själv efter användandet efter anvisningar som finns anslagna i städskrubben. 

Delägare i Byns gård kan låna huset utan kostnad för egen sammankomst i samband med t.ex. familjeangelägenheter såsom dop, barnkalas, födelsedag, studentexamen, begravning eller annan egen tillställning. Endast myndiga personer får stå som ansvariga vid lån eller uthyrning. 

Alla hushåll har en egen nyckel till Röda husets bottenvåning. Där finns ett "pingisrum", som kan användas utan förbokning. Där finns också en bastu som bokas på hemsidan. Var och en ansvarar för städning.

Gemensam städning 

Två gånger per år, i april och oktober, kallas till gemensam städning av gemensamma områden inom- och utomhus. Huslängorna turas om att storstäda Röda huset enligt en särskild turordning och enligt den lista som finns i städskrubben. Övriga städar ute enligt uppgifter som fördelas av hustomtarna. 

Bottenvåningen städas en gång i månaden enligt städschema som delas ut separat . Bastu och pingisrum städas också av var och en efter användning. 

Gemensam mark 

Vi äger gemensamt via samfällighetsföreningen marken inom vårt område. Denna mark kan kortfattat definieras som all yta utanför varje medlems enskilt ägda tomt. Det gemensamma ägandet ger oss tillgång till mark av både nyttokaraktär (t.ex. våra vägar och båthamnen) och av mer rekreativ karaktär (t.ex. lekplatsen, bollplan, hamnplan och båthamnen). Den gemensamma (samfällda) marken ger oss alla mervärden som man som enskild person skulle ha svårare att bekosta. Men det gemensamma ägandet betyder också gemensamt ansvar i form av t.ex. underhåll, nyttjande med eftertanke och respekt för det gemensamma intresset. Med detta avses t.ex. att gemensam mark inte får annekteras och göras till enskild eftersom man då utestänger samfällighetsmedlemmar från faktisk gemensam yta (gemensamt intresse). Om samfälld mark görs eller har gjorts enskild har styrelsen rätt att påtala detta för den medlem som i direkt eller indirekt anslutning till sin privata mark har sådan mark. Styrelsen får dessutom om så anses befogat be ägaren till sådan mark att återställa gränserna till de rättsligt gällande. 

I yttersta fall kan lantmätning begäras och den överträdesskyldige kan i eventuell rättsprocess tvingas att dels återställa marken enligt uppmätt gräns samt bli skyldig att betala de uppkomna kostnaderna till berörda parter. 

Gräsklippning 

Grönområdena är indelade i klippområden enligt karta som tillhandahålls av kontaktmännen. Varje klippområde gör upp ett klippschema varje år. Gräsklippare finns i Röda husets förråd, dit alla hushåll har nyckel. Klipparna servas och sköts av utetomtarna. Kontakta dem vid problem! 

     Januari 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
4252627282930

 Nyheter

  • Uppdaterad hemsida
Hej,
(2020-12-30)

  • Grävning vid Rödan & lekplats
Elfirman som skulle h...
(2020-11-09)

  • Årsmöte 2020
Lördag 18 april 2020 ...
(2020-04-01)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen