Byns gårds samfällighetsförening
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Hamnen
 »   Ordningsföreskrifter
 »   Röda huset
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Besöksfrekvens

    --- Medlem ---
 »   Medlemmar
 »   Pågående ärenden
 »   Ekonomi
 »   Protokoll
 »   Bastukalender

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Ordningsföreskrifter


 

Vattenavstängningsnyckel

Vattenavstängningsnyckel för längornas ingående vatten finns i verkstaden i Röda Huset. Nyckeln är ett nödverktyg som endast får användas om en vattenläcka uppstår som inte kan hanteras genom avstängning med respektive fastighets eget avstängningsvred.

Stor försiktighet måste tillämpas om denna huvudkran för respektive länga måste stängas. Endast för användning i nödfall! Vid icke nödfall ska alltid rörföretag anlitas (t.ex. An-rör) då det går att vrida sönder hela ventilen om man tar i för hårt.

Biltvätt

I Värmdö kommun är det sedan december 2008 förbjudet att tvätta sin bil på hårdgjorda ytor i områden med detaljplan eller samlad bebyggelse. Detta är beslutat i kommunens hälsoskyddsföreskrifter 2008-12-30. Detta beslut gäller naturligtvis även oss boende på Byns gård.

Styrelsen rekommenderar att biltvätt görs vid speciella anläggningar avsedda för detta, t.ex. Shell i Ålstäket, OKQ8 i Gustavsberg eller Autospa i Nacka/Skvaltan. På grusvägen (ej hårdgjord yta) intill Röda huset kan man i andra hand tvätta sin privata personbil förutsatt att mild handtvätt används. Avstå från att använda avfettningsmedel.

Garage

Alla garagedörrar skall hållas stängda och låsta. Med hänvisning till stöldrisken får garagedörrarna inte stå öppna annat än under direkt in- och utpassage. För att minska intresset för garagens innehåll uppmanas medlemmarna att inte förvara stöldbegärlig egendom i garagen. Förvaring av brandfarliga varor i såväl garage som i husen bör undvikas. Vi är tacksamma om alla i området håller uppsikt i området för att förebygga stöld. Motor- och kupévärmare kopplas till timer med tanke på elkostnaderna.

Biltrafik

Magasinsvägen och Fridolfs väg är i första hand gångvägar. Det är självklart tillåtet att köra till sitt hus för att lasta och lossa, men kör försiktigt! Tänk på barnen och på att det finns andra som behöver

kunna komma fram. Parkering sker i garagen eller på p-platserna utanför de båda nedre garagelängorna, inte på gångvägarna. Parkering på all annan mark är otillåten.

Långtidsparkering mer än sex månader bör undvikas, men skall anmälas till styrelsen.

Bastu

Användningen av Byns Gårds bastu är enbart avsedd för dess samfällighetens medlemmar och medföljande gäster. Nyckeln ska inte lämnas ut till andra utanför samfälligheten.

     Juli 2018
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
30
3131

 Nyheter

  • Vårstädning 21 april 2018 kl. 10!
BGS årliga vårstädnin...
(2018-03-29)

  • Årsmöte 2018-03-18
Välkommen på årsmöte ...
(2018-03-01)

  • Gemensam höstädning 14/10
Gemensam arbetsdag/hö...
(2017-09-08)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen