Byns gårds samfällighetsförening
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Hamnen
 »   Ordningsföreskrifter
 »   Röda huset
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Besöksfrekvens

    --- Medlem ---
 »   Medlemmar
 »   Pågående ärenden
 »   Ekonomi
 »   Protokoll
 »   Bastukalender

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Hamnen


 

Båthamnen  

Båthamnen sköts av en hamnsektion som tillhandahåller gällande ordningsföreskrifter.

Vid bryggan finns 48 båtplatser. Seglingsdjupet är max 1,6 meter.  

Föreningen förfogar över bryggorna, båthuset, varmröken samt en liten gemensam roddbåt för användning i Byviken under kortare perioder.

Privata tillhörigheter som förvaras inom hamnområdet och/eller i båthuset skall vara märkta. Medlem får förvara en viss mindre mängd bensin i båthuset. Vid det röda pumphuset intill fotbollsplanen finns en låsbar vattentapp för att kunna fylla färskvattenförrådet i sin båt. Nyckeln till detta lås är densamma som garagenyckeln.  

Fiskevatten  

Till Byns Gårds stamfastighet hör fiskevatten, dels i Byviken och dels i Kanholmsfjärden. 

Allmänt om båtplatserna vid Byns Gårds småbåtshamn 

Byns Gårds småbåtshamn är till för de inom området boendes fritidsbåtar. Hamnen är inte avsedd för kommersiella båtar. Avgift tas ut momsfritt avgift och ska täcka småbåtshamnens kostnader på kort och lång sikt. Boende vid Byns Gård begär skriftligt, på båtsektionens formulär båtplats senast den 25 mars årligen. Tilldelning av båtplats meddelas därefter på anslagstavlan i hamnen den 20 april.  

Boende har rätt till en (1) båtplats för personligt bruk. Alla båtplatser är inte lika stora och vi kan inte ta emot båtar som p.g.a sin storlek inte får plats. Det är inte tillåtet att låna ut eller hyra ut tilldelad båtplats eller använda tilldelad båtplats till annan båt än den anmälda. Byter du båt under perioden ska detta meddelas till båtsektionen genom förnyelse av båtplatsansökan. Det är givetvis inte tillåtet att i eget namn hyra båtplats för släkting, bekanta eller annan person. 

Efter tilldelning av årets båtplatser kan båtsektionen hyra ut återstående platser till externa hyresgäster och inom området boende som önskar fler platser. Dessa platser hyrs ut till ett högre pris (externt pris) och medverkar därmed ytterligare till hamnens långsiktiga finansiering. 

Ordningsregler för båtplatsen 

Båten ska vara ordentligt förtöjd med tampar och fjädrar anpassade till båtens storlek. Under vintern ska ägaren ta bort fjädrar och förtöjningslinor från bryggan. Båt med längd över 5 m och alla båtar som är försedda med motor ska vara ansvarsförsäkrad i svenskt försäkringsbolag. Försäkringsnummer och försäkringsbolag ska vara angivet i ansökan om båtplats. 

Observera att det inte är tillåtet att röka eller ha öppen eld på bryggan eller i båtar som är förtöjda vid bryggan. Inga båtar i sjön efter den 1 november. 

Ordningsregler för bod, brygga, hamnplan och sjösättningsramp 

Båtar längre än 5,5 meter eller med en vikt över 500 kg får inte läggas upp inom hamnområdet. Täckställning högre än 2 m får inte förekomma då den skymmer utsikten över vår fina vik. Båtar ska vara borta från gräsplanen senast den 31/5. Uppställningsplats städas efter sjösättning. Bockar ska placeras bakom boden.

Hamnplanen får inte användas för lagring av äldre obrukade eller obrukbara båtar. 

El-uttag i hamnen är avsedda för batteriladdare och el-handverktyg. Värmare får vara inkopplad max 1 timme före avgång. Kablar ska vara avsedda för utomhusbruk. För laddning av batteri får landström vara inkopplad 8 timmar. Landström kopplad till båten orsakar galvaniska strömmar och ett korrosionsfält runt bryggan och båtarna! 

Ström och belysning stängs av omkring den 10/12. 

Observera att inte är tillåtet att ha öppen eld eller röka på bryggan eller i båtar som är förtöjda vid bryggan. Det är förbjudet att röka i och på bron till sjöboden. Vi ber er beakta brandrisken! 

Vid ett och samma tillfälle får sammanräknat högst 200 l bensin förvaras i sjöboden. Utrustning som förvaras i sjöboden ska vara märkt med ägarens namn. 

Biltrafik är endast tillåten på avgrusade ytor. Biltrafik på gräsplanen är inte tillåtet då marken inte är tillräckligt bärig. Att parkera inom hamnområdet är inte tillåtet. Parkera i ditt garage eller på Westerbergs väg. Använd endast Djurö Byväg för avlastning.  

Sjösättningsrampen är konstruerad  att hålla för mindre båtar. Endast båttrailer och båt får belasta rampen. Dragfordonet får ej köras ned på rampen. Max trailerlängd är 5 meter. Rampen saknar stopp. Vid sjösättning av större båtar och vid lågt vattenstånd hänvisas till annan sjösättningsplats. 

Fiske med kastspö är inte tillåtet då drag kan träffa och skada segel, båtar och kapell.  

Städning av sjöboden 

Sjöboden kommer att städas i samband med vårstädningen och omärkta föremål kastas. Detta gäller samtliga boende även dig som har föremål i sjöboden men saknar båtplats.

     Januari 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
4252627282930

 Nyheter

  • Uppdaterad hemsida
Hej,
(2020-12-30)

  • Grävning vid Rödan & lekplats
Elfirman som skulle h...
(2020-11-09)

  • Årsmöte 2020
Lördag 18 april 2020 ...
(2020-04-01)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen